Nhập Học > Giấy Phép Du Học

Giấy Phép Du Học

Các Tòa Đại Sứ và Lãnh Sự Canada tại mỗi quốc gia trên toàn thế giới đưa ra những tiêu chuẩn về yêu cầu và thủ tục nộp đơn nhằm giúp du học sinh có ý định du học khi họ nộp đơn xin cấp chiếu khán nhập cảnh Canada và giấy phép du học.

Hàng năm, có trên 130.000 du học sinh đến học tại Canada. Du học sinh mang đến lớp học của họ một nền văn hóa phong phú cũng như kiến thức và các kỹ năng rất được các trường của chúng tôi hoan nghênh.

Các tỉnh bang quản lý nền giáo dục và các trường ở Canada. Giấy Phép Du Học không bắt buộc đối với một khóa học hay một chương trình có thời hạn sáu tháng hoặc ngắn hơn ở Canada. Có thể truy cập vào kết nối sau đây để biết thêm thông tin về giấy phép du học:

và truy cập vào kết nối sau đây để biết thêm thông tin về mẫu đơn xin (IMM 1294 – dành cho học sinh ngoài Canada):