Các Nguồn Tư Liệu

Các Nguồn Tư Liệu

Các nguồn học thuật bao gồm giảng dạy được máy tính hỗ trợ, thư viện với công nghệ CD-Rom, phòng thí nghiệm khoa học, phòng khiêu vũ, phòng sinh hoạt học sinh, trung tâm công nghệ, phòng tập, quán ăn trưa, các tư vấn viên để giúp đỡ du học sinh trong việc hoạch định các môn học, ghi danh vào đại học và cao đẳng, hoạch định sự nghiệp, các vấn đề về kỹ năng học tập và cá nhân.

Các trang web sau đây có thể cung cấp một số thông tin tốt:

HỌC KHU SỐ 43 VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ CANADA HÂN HẠNH LOAN BÁO VIỆC TRỞ THÀNH TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM TOEFL ĐƯỢC CÔNG NHẬN TẠI TRUNG TÂM WINSLOW:

Tài Nguyên Khác

Canada Immigration
http://www.cic.gc.ca/

BC Ministry of Education
http://www.gov.bc.ca/bced/

City of Coquitlam
http://www.coquitlam.ca

City of Port Coquitlam
http://www.portcoquitlam.ca

City of Port Moody
http://www.cityofportmoody.com

Belcarra
http://belcarra.ca

Anmore
http://anmore.com

 

Transit information
http://www.translink.ca/Coquitlam Parks and Recreation
http://www2.vpl.vancouver.bc.ca/DBs/Redbook/orgPgs/1/1171.html

Confucius Classroom – Worldwide
http://english.hanban.org/index.php

Vancouver Tourism
http://www.tourismvancouver.com

Vancouver Board of Trade
http://www.boardoftrade.com/

Tri-Cities Chamber of Commerce
http://www.tricitieschamber.com

Vancouver... the Most Livable City in the World – 5 years in a Row CBC News Article - Economist Magazine 2009 - http://www.cbc.ca/canada/british-columbia/story/2007/08/23/bc-vancouver.html

Coquitlam Public Library
http://www.library.coquitlam.bc.ca/default.htm

Terry Fox Library (Port Coquitlam)
http://www.fvrl.bc.ca/read/library_terryfox.htm

Port Moody Library
http://library.portmoody.ca/