Các Chương Trình > Nhóm Chương trình ngắn

Chương Trình ESL và Văn Hóa Mùa Đông

Các Nhóm

Chương Trình ESL Ứng Dụng và Văn Hóa là cơ hội để áp dụng các kỹ năng Anh ngữ và kinh nghiệm về văn hóa Canada bằng cách tham gia các hoạt động nhóm và đồng đội và khám phá phong cảnh xinh đẹp của vùng Lower Mainland của tỉnh bang British Columbia. Chương Trình ESL Ứng Dụng và Văn Hóa gồm những hoạt động như là bơi lội, trượt tuyết, leo núi, đánh golf, bowling, các môn thể thao đồng đội và các trò chơi làm thủ công. Có những chuyến đi thăm Cao Nguyên Westwood, Robson Street, Metrotown, Gastown, Công Viên Stanley, Hồ Cá Vancouver, Cầu Treo Capilano, Trung Tâm Không Gian H.R. MacMillan.

Du Học Sinh Riêng Lê

Nhấn vào liên kết dưới đây để tải thêm thông tin, ngày giờ và hồ sơ ghi danh: