Nhập Học

Nhập Học

Ứng viên được yêu cầu nộp một mẫu ghi danh điền thông tin hoàn chỉnh cùng với học bạ hiện thời và hai năm trước đó. Học bạ phải được một biên dịch viên chính thức dịch ra tiếng Anh. Sau khi Văn phòng Quốc tế đã nhận được các tài liệu và 200 đô-la phí ghi danh, du học sinh sẽ được chọn lọc để nhập học Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế. Niên học bắt đầu vào tháng Chín và kết thúc vào tháng Sáu. Du học sinh cũng có thể nhập học vào tháng Hai. Chúng tôi khuyến khích du học sinh ghi danh trước ít nhất từ ba đến bốn tháng để có đủ thời gian nhận giấy phép du học. Cần có một văn thư chấp nhận chính thức của Văn phòng Quốc tế thuộc Học Khu Coquitlam để du học sinh nộp đơn xin giấy phép du học. Bảo hiểm y tế là một yêu cầu khi lưu trú tại Canada.

Tiến Trình Nhập Học và Ghi Danh

Bước #1
• Nộp đơn ghi danh, đóng lệ phí, nộp các bản sao hộ chiếu và học bạ chính thức để xin chấp thuận.
Bước #2
• Ứng viên được chấp thuận nhận Thư Đề Nghị.
• Xuất trỉnh các tài liệu về học phí và giám hộ.
Bước #3
• Ứng viên được chấp thuận nhận Thư Chấp Thuận để sử dụng khi xin giấy phép du học.
Bước #4
• Ngay khi đến Coquitlam, du học sinh trình diện văn phòng Giáo Dục Quốc Tế với hộ chiếu và giấy phép du học để khởi động tiến trình bảo hiểm y tế.