Các Hoạt Động

Các Nhóm và Hoạt Động Giải Trí

Mỗi trường có một số các hoạt động và câu lạc bộ ngoại khóa gồm kịch, ban nhạc, hợp xướng, niên bạ, trượt tuyết, cờ vua và các hoạt động thể thao như hockey sân cỏ, bóng rổ, bóng đá, vật, bơi lội, các môn điền kinh và nhiều môn khác. Cộng đồng cũng có nhiều nhóm dịch vụ để tham gia. Du học sinh được khuyến khích tham gia các hoạt động và câu lạc bộ ngoại khóa để trải nghiệm cảm giác can dự là một phương cách tối ưu để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ trong một môi trường thân thiện. Có nhiều môn thể thao cộng đồng và chương trình biểu diễn nghệ thuật dành cho du học sinh trong khu vực Học Khu Coquitlam.

Xin truy cập các kết nối sau đây: