Các Chương Trình > Niên Học

Niên Học

Học Khu Coquitlam có các chương trình toàn thời gian cho Du Học Sinh ở các cấp Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học. Niên học bắt đầu vào tháng Chín và kéo dài cho đến hết tháng Sáu. Còn có một thời điểm nhập học khác vào tháng Giêng dành cho du học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở. Học sinh trung học có thể bắt đầu vào Tháng Hai

Chương trình Trung Học của chúng tôi gồm hai học kỳ, mỗi học kỳ 5 tháng, bắt đầu từ tháng Chín cho đến hết tháng Giêng và từ tháng Hai cho đến hết tháng Sáu. Học phí trọn năm học là $13,000 cộng thêm bảo hiểm bắt buộc $900 hàng năm của chúng tôi.

Các chương trình Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở của chúng tôi gồm chương trình 10 tháng từ Mẫu Giáo đến Lớp 8 cho Du Học Sinh bắt đầu vào tháng Chín cho đến cuối tháng Sáu. Xin nhắc lại là du học sinh có thể chọn nhập học trễ hơn nhưng sẽ được xếp vào các lớp đang học nếu còn đủ chỗ. Học phí trọn năm học là $13,000 cộng thêm bảo hiểm bắt buộc $900 hàng năm của chúng tôi. Học sinh mẫu giáo chỉ học ngày một buổi mà thôi. Học phí mẫu giáo trọn năm là $6.000 cộng thêm bảo hiểm bắt buộc $900 hàng năm của chúng tôi.

 

Tiến Trình Xin Tái Ghi Danh Chương Trình Quốc Tế

1. Điền vào mẩu tái ghi danh, ký ngay tại trường và nộp cho văn phòng Giáo Dục Quốc Tế bất kể quý vị có xin tái ghi danh hay không.

2. Xin trả học phí và phí y tế đúng hạn cho văn phòng Giáo Dục Quốc Tế (15/5 và 15/11). Văn phòng Giáo Dục Quốc Tế sẽ cấp biên nhận và Văn thư Tái Chấp Nhận trong vòng 2 ngày công sở làm việc.

3. Xin nhớ gia hạn phép du học của quý vị 2-3 tháng trước ngày hết hạn.