Về Chúng Tôi > Đội Ngũ Nhân Viên Của Chúng Tôi

Đội Ngũ Nhân Viên Của Chúng Tôi

Phòng ghi danh và đội ngũ nhân viên của Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế có chuyên môn tổng hợp trong việc đáp ứng các nhu cầu của du học sinh trên 30 năm nay. Ban giám hiệu đầy chuyên nghiệp, ban giảng huấn nhiều kinh nghiệm và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi tận tâm tận tụy nhằm bảo đảm thành công cho tất cả du học sinh chúng tôi.

Patricia Gartland
Giám Đốc Học Vụ, Giáo Dục Quốc Tế
Hệ Trung Học 12 năm (K-12) và Hậu Trung Học

pgartland@sd43.bc.ca

Patricia GartlandVới trên hai mươi lăm năm kinh nghiệm giảng dạy sinh ngữ và điều hành hệ Trung Học 12 năm, cùng với sự tinh thông nhiều sinh ngữ của mình, Patricia thật sự tin tưởng rằng Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế của Học Khu Coquitlam là hệ thống giáo dục sinh động và toàn cầu nhất dành cho du học sinh. Tại Học Khu Coquitlam này, mục đích chính của chúng tôi đối với tất cả du học sinh của chúng tôi là làm sao để họ có thể tiếp thu những trình độ học vấn và thành tựu cá nhân cao nhất cùng lúc với sự thụ hưởng nền văn hóa bờ tây Canada của chúng tôi. Từ năm 1999, Chương trình Quốc tế của Học Khu Coquitlam đã khiến cho cả phụ huynh lẫn du học sinh yên tâm và một môi trường bảo đảm sự thành công và phát triển. Patricia luôn tập trung vào sự mở rộng và phát triển chương trình, nhờ đó mà chương trình của chúng tôi đã lớn mạnh đáng kể trong 8 năm qua.

Robert Lajoie
Giám Đốc Tiếp Thị
rlajoie@sd43.bc.ca

Robert LajoieBob Lajoie là chuyên viên về giáo dục và đào tạo với trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục. Trưởng thành từ Học Khu Coquitlam, Bob đã tốt nghiệp Trường Trung Học Centennial và đã chuyển đến Đại Học BCIT và Simon Fraser để theo học đại học và sau đại học. Sự nghiệp của Bob tập trung vào giáo dục quốc tế; nhập khẩu và xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ giáo dục. Bob đã làm việc tại nhiều tổ chức giáo dục công cộng của British Columbia, bao gồm Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vancouver, Bộ Giáo Dục và Cơ Quan Học Vấn Mở (Open Learning Agency). Bob đã sống và làm việc tại hơn hai mươi quốc gia và cam kết thực hiện các lý tưởng về một nền giáo dục có chất lượng cho cộng đồng toàn cầu, một nền giáo dục có chất lượng được Học Khu #43 và Trường Cao Đẳng Quốc Tế Canada thúc đẩy.

Geoffrey Johnston
Điều Phối Viên Chương Trình
gjohnston@sd43.bc.ca

Geoffrey JohnstonGeoffrey Johnston có tám năm kinh nghiệm với Học Khu Coquitlam. Geoff đã theo học cả hai trường Trung Học Montgomery và Centennial. Geoff có bằng Cao Học về Chương trình Giảng dạy và Giáo dục của Đại Học Phoenix, bằng Cử Nhân Giáo Dục của Đại Học British Columbia và Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh của Đại Học Simon Fraser. Geoff là Trưởng Khoa Tư Vấn Học Sinh, Điều Phối Viên Kinh Nghiệm Việc Làm và Đầu Mối Liên Lạc của Giáo Dục Quốc Tế tại Trường Trung Học Port Moody. Geof cũng có kinh nghiệm trong giảng dạy các môn Kinh Doanh, Khoa Học và ESL ở cấp trung học. Với tư cách là điều phối viên chương trình, Geoff cam kết hỗ trợ du học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Jean Wong
Điều Phối Viên Chương Trình
jwong@sd43.bc.ca

Jean WongJean Wong có trên hai mươi năm kinh nghiệm với Học Khu Coquitlam. Bà đã giảng dạy và tư vấn cho du học sinh ESL các cấp trung học cơ sở và trung học; nhờ vậy mà bà có nhiều kiến thức về các sự đa dạng, nhu cầu và thử thách về văn hóa của du học sinh. Bà đã khởi xướng và phát triển chương trình giảng dạy ESL và các chương trình dạy tiếng Nhật tại Trường Trung Học Dr. Charles Best. Bà cũng đã tham gia vào việc soạn thảo ba Giáo Trình ESL cho Học Khu Coquitlam được Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn: ESL Skills 10, ESL Skills 11 và ESL Canadian Bridge 11. Bà đã từng là hiệu trưởng trường mùa hè nhiều năm liền cho Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế Mùa Hè của Học Khu Coquitlam. Bà có bằng Cao Học về Lãnh Đạo Giáo Dục và một Chứng Chỉ Chuyên Ngành Quản Trị Học Đường và Nghiên Cứu Lãnh Đạo của Đại Học Victoria. Với tư cách là Điều Phối Viên Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế của Học Khu Coquitlam, Jean cam kết hỗ trợ du học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Nhân Viên Văn Phòng: