Baidu 51com Friendster
Yahoo 360 Facebook FlickrNaver

Chào Mừng QuÝ Vì Dến Với Học Khu Coquitlam – Giáo Dục Quốc Tế

Chúng tôi đang nhận ghi danh cho niên khóa 2015-2016 !

Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế của Học Khu Coquitlam tạo cơ hội cho học sinh bên ngoài Canada nhập học vào học khu của chúng tôi, ở đó họ có thể học tiếng Anh trong lúc theo đuổi các chương trình học thuật hoặc nghề nghiệp. Học sinh khắp thế giới thu nhận được các kinh nghiệm học tập có giá trị bằng cách du học, không những cải thiện được các kỹ năng Anh ngữ của họ, mà còn kết thân lâu dài với bạn bè quốc tế và hấp thu văn hóa Canada, tất cả những điều đó được thực hiện tại British Columbia xinh đẹp. Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế của Học Khu Coquitlam khuyến khích tình bằng hữu giữa học sinh Canada và du học sinh cùng gia đình của họ nhờ vào việc chia sẻ kinh nghiệm và quá trình đào tạo. Chương trình còn nâng cao môi trường học tập bằng cách khai thác sự đa dạng về văn hóa và mở rộng sự hiểu biết toàn cầu.

Lưu ý: Nếu các nội dung khác với phiên bản tiếng Anh, hãy làm theo các nội dung tiếng Anh