Ögrenci Kabulleri > Saglik

Saglik

Saglik Hizmetleri Planı (MSP) – Saglik Bakım Kartı

Uluslararası Eğitim Programı’na kabul şartlarından biri olarak tüm öğrencilerin Saglik sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Tüm uluslararası öğrencilerin okul bölgemize varışlarında, Saglik sigortası için başvuruda bulunmak üzere pasaportları ve Okuma İzinleri ile birlikte Uluslararası Eğitim Programı ofisine gelmeleri gereklidir. British Columbia Saglik Sigortası – Saglik Hizmetleri Planı (MSP) üç aylık bir bekleme süresinin sonunda tüm uluslararası öğrencilere Saglik sigortası sunacaktır. MSP sigortası British Columbia’da yaşayan herkes için kanuni bir zorunluluktur. Bu sigortayı yaptırmak için uluslararası öğrencinin veya veli/kanuni vasisinin öğrencinin pasaportu ve güncel Okuma İzni ile birlikte ofisimize gelerek başvuruda bulunması gerekmektedir. Bekleme süresinin sonunda MSP, Saglik Bakım Kartı’nı öğrencinin ev adresine postalayacaktır. Öğrenciler bu Bakım Kartı ile tüm British Columbia halkına sunulan Saglik hizmetlerinden faydalanabilecektir. Bakım Kartı’nın üzerinde bitiş tarihi belirtilecektir. Kartın bitiş tarihi genellikle Okuma İzni’nin bitiş tarihiyle aynı olacaktır. Bu tarih öğrencilerin sigorta kapsamına alınmaya hak kazandıkları tarihi belirtmekte olup sigorta primlerinin ödenme tarihi anlamına gelmemektedir. Sigorta primleri MSP’ye, uluslararası öğrenciler adına, programa kayıtlı oldukları süre boyunca Uluslararası Eğitim Ofisi tarafından ödenecektir. Öğrencinin Uluslararası Program ile ilişiği kesildiğinde sigorta konusu öğrencinin ve veli/vasinin sorumluluğu altında olacaktır. Bakım Kartı’nı yenilemek için öğrenciler yenilenmiş Okuma İzni’nin bir nüshası ile birlikte Uluslararası Eğitim ofisine başvuracaktır. Bu işlem, öğrenci 43 numaralı Okul Bölgesi (Coquitlam) Uluslararası Eğitim Programı’na devam ettiği sürece her yıl tekrarlanacaktır.

 

Özel (geçici) Sigorta

lütfen buraya tıklayınız