Ögrenci Kabulleri > Vasilik

Vasilik

İlkokullara kayıt yaptıran öğrencilerin anne/babalarıyla birlikte oturmaları gereklidir. 19 yaşın altındaki ortaokul ve lise öğrencilerinin vize ofisinden izin almadan önce iki adet ek belgeyi doldurmuş olmaları gerekmektedir. Bu belgelerden ilki Kanada vatandaşı veya Kanada’da daimi oturma izni olan bir yetişkin tarafından doldurulacak, bu kişinin öğrencinin vasisi olacağını beyan eden belgedir. BU BELGENİN KANADA’DA NOTER TASDİKLİ OLMASI GEREKLİDİR.

 

Gereken ikinci belge ise çocuğun anne/babası veya hukuki vasisi tarafından çocuğun geldiği ülkede doldurulacak olan ve vasinin anne/baba adına hareket edebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmış olduğunu beyan eden belgedir. Başka bir deyişle, anne/baba çocukları ile ilgili olarak belgede belirtilen vasinin rolünü kabul etmiş olmaktadır. BU BELGENİN ÇOCUĞUN GELDİĞİ ÜLKEDE NOTER TASDİKLİ OLMASI GEREKLİDİR.

 

Hatırlatma: Okuma izinleriniz güncel tutulmalıdır. Yenilemeler Kanada içinde, Kanada Gümrük ve Göçmenlik İşleri’nde yenileme işlemlerini tamamlamak suretiyle yapılabilir.

 

Vasilik için gereken şartlar konusunda ayrıntılı bilgi Kanada Gümrük ve Göçmenlik işleri tarafından yayınlanmış olan ‘Manuals and Operations Memoranda’ Overseas Processing (Yurtdışı İşlemleri); Bölüm OP 10 ‘Processing Student Authorizations’ (Öğrenci İzni İşlemleri) Bölüm 2.7.1’de bulunabilir.

Lütfen aşağıdaki belgeleri internetten indirin:
  • Noter Tasdikli Vesayet Beyanı
  • Noter Tasdikli Vesayet Sorumluluklarını Kabul Belgesi