ขั้นตอนการรับเข้าศึกษา > การสอน

การสอน

การสอน

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนนานาชาติ

เพื่อยืนยันที่เรียนของท่านในโรงเรียน กรุณาชำระค่าธรรมเนียมตามที่แจ้งไว้ในจดหมายยื่นข้อเสนอของท่าน การชำระเงินสามารถทำได้โดยวิธีการโอนเงิน การสั่งจ่ายเงิน การจ่ายเช็คที่มีการรับรอง บัตรเครดิตวีซาหรือมาสเตอร์การ์ด