หลักสูตรต่างๆ > หลักสูตรระยะยาว/หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะยาว และหลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะยาว

หลักสูตรแบบเต็มเวลาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงเกรด 12

  • หลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเราคือ

หลักสูตรการเรียนครึ่งปี

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – เริ่มเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ (มีห้าเดือนในหนึ่งเทอม)
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา – เริ่มเรียนในเดือนมกราคม

หลักสูตรระยะสั้น

ฤดูร้อน Intensive ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม Programs

  • ภาคฤดูร้อน: เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม
    • หลักสูตรรายสัปดาห์
    • มีหลักสูตร 1 - 8 สัปดาห์ให้เลือก
    • รับจัดทำหลักสูตรเฉพาะกลุ่ม