ขั้นตอนการรับเข้าศึกษา > วีซ่านักเรียน

วีซ่านักเรียน

ทุกๆ ปีมีนักศึกษามากกว่า 130 ,000 คนเดินทางมาศึกษาต่อในประเทศแคนาดา และที่เพิ่มมากกว่านั้นก็คือ ผู้ที่เดินทางมาแคนาดาเพื่อเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส นักศึกษาต่างชาติได้นำเอาวัฒนธรรมมากมายมาสู่ห้องเรียนของเรา และโรงเรียนของเราก็ยินดีต้อนรับความรู้และความสามารถของท่าน ในประเทศแคนาดานั้นมณฑลต่างๆ จะเป็นผู้วางกฎระเบียบสำหรับด้านการศึกษาและโรงเรียน ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องมีวีซ่านักเรียนหากท่านวางแผนจะเข้าเรียนที่แคนาดาในวิชาหรือหลักสูตรที่มีระยะเ วลาเพียงหกเดือนหรือน้อยกว่านั้น แต่ท่านจะต้องสำเร็จวิชาหรือหลักสูตรนั้นภายในเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตให้พักอยู่ในประเทศแคนาดา