โรงเรียนของเรา

โรงเรียนของเรา

โรงเรียนของเราได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากรัฐบาลแห่งมณฑลบริติช โคลัมเบีย เราว่าจ้างครูที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาลซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในบรรดาครูที่มีมาตรฐานดีที่สุดในโลก เราเลือกใช้แต่เฉพาะหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการของมณฑลบริติช โคลัมเบียเท่านั้น โรงเรียนทั้ง 66 แห่งของเรา ซี่งหลายแห่งมีอายุเพียงแค่ไม่กี่ปี จึงเป็นที่เชิดหน้าชูตาในด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของเรา ครูที่ได้รับการอบรมและผ่านการรับรองมาตรฐานในด้านนี้มาแล้วเป็นอย่างดีจะคอยให้การช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือที่รู้จักกันในนาม “ประกาศนียบัตรด็อกวูด” ยังเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

 

โรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย)

เตรียมความพร้อมให้ผู้นำในวันพรุ่งนี้, ตั้งแต่วันนี้

โรงเรียนมัธยมศึกษาทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่นักเรียน เกรด 9 ถึงเกรด12 โรงเรียนมัธยมทั้ง 8 แห่งของเรา เป็นโรงเรียนที่แทบจะเรียกได้ว่าใหม่และทันสมัยที่สุดในมณฑลบริติช โคลัมเบีย เรามอบความเป็นเลิศทางวิชาการ อีกทั้งมีหลักสูตรพิเศษต่างๆ เช่น โครงการเรียนล่วงหน้า การเรียนภาษาฝรั่งเศสแบบใช้ภาษาฝรั่งเศสตลอดเวลา และการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี โรงเรียนมัธยมศึกษาของเขตการศึกษาโคควิทแลมมีหลักสูตรให้เลือกมากมาย ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กีฬา ศิลปะ การละคร และดนตรี โรงเรียนของเรามีความปลอดภัยและนักเรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์อย่างไม่ต้องกังวลได้กับทุกคนในชุมชน

Learn More

 

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกพลเมือง

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีจำนวน 13 โรงเรียน และทำการสอนจากระดับเกรด 6 ถึงเกรด 8 จะทำหน้าที่เสมือนเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจะสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนค่อยๆ ได้เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับความต้องการและข้อเรียกร้องต่างๆ เพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Learn More

 

 

โรงเรียนประถมศึกษา

การก่อสร้างปี

เขตของเรามีโรงเรียนประถมศึกษา 53 โรงเรียน ซึ่งทำการสอนจากระดับอนุบาลจนถึงเกรด 5 และสำหรับนักเรียนเกือบทั้งหมดนั้น การศึกษาในช่วงปีแรกๆ ที่เริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้น จะช่วยวางรากฐานให้กับการศึกษาต่อมาตลอดทั้งชีวิต

Learn More