แหล่งข้อมูลอื่น ๆ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ

แหล่งข้อมูลทางวิชาการ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ห้องสมุดพร้อมเทคโนโลยีซีดีรอม ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สตูดิโอเต้นรำ ห้องพักผ่อนของนักเรียน ศูนย์เทคโนโลยี โรงยิม โรงอาหารสำหรับรับประทานอาหารกลางวัน นักแนะแนวผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการวางแผนหลักสูตรการเรียน การสมัครเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย การวางแผนเกี่ยวกับการทำงาน ทักษะการเรียนและการแก้ไขปัญหาส่วนตัว

เว็บไซต์ต่อไปนี้อาจจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์:

เขตการศึกษาที่ 43 และวิทยาลัยนานาชาติแคนาดา มีความภูมิใจแจ้งให้ทราบว่าศูนย์วินส์โลว์ได้รับการอนุมัติให้เป็นศูนย์สอบโทเฟลอย่างเป็นทางการแล้ว:

  • ใบลงทะเบียนสมัครสอบ TOEFL ออนไลน์

 

ทรัพยากรอื่นๆ

Canada Immigration
http://www.cic.gc.ca/

BC Ministry of Education
http://www.gov.bc.ca/bced/

City of Coquitlam
http://www.coquitlam.ca

City of Port Coquitlam
http://www.portcoquitlam.ca

City of Port Moody
http://www.cityofportmoody.com

Belcarra
http://belcarra.ca

Anmore
http://anmore.com

 

Transit information
http://www.translink.ca/Coquitlam Parks and Recreation
http://www2.vpl.vancouver.bc.ca/DBs/Redbook/orgPgs/1/1171.html

Confucius Classroom – Worldwide
http://english.hanban.org/index.php

Vancouver Tourism
http://www.tourismvancouver.com

Vancouver Board of Trade
http://www.boardoftrade.com/

Tri-Cities Chamber of Commerce
http://www.tricitieschamber.com

Vancouver... the Most Livable City in the World – 5 years in a Row CBC News Article - Economist Magazine 2009 - http://www.cbc.ca/canada/british-columbia/story/2007/08/23/bc-vancouver.html

Coquitlam Public Library
http://www.library.coquitlam.bc.ca/default.htm

Terry Fox Library (Port Coquitlam)
http://www.fvrl.bc.ca/read/library_terryfox.htm

Port Moody Library
http://library.portmoody.ca/