ขั้นตอนการรับเข้าศึกษา > การประกันสุขภาพ

การประกันสุขภาพ

MSP - การประกันสุขภาพ

การประกันสุขภาพการของมณฑลบริติช โคลัมเบีย จะให้ความคุ้มครองแก่นักเรียนต่างชาติทุกคนโดยเริ่มจากวันสิ้นสุดของช่วงการรอสามเดือน การประกันสุขภาพของมณฑลบริติช โคลัมเบียเป็นสิ่งจำเป็นตามกฎหมายของมณฑลบริติช โคลัมเบีย สำหรับพลเมืองทุกคนที่อาศัยอยู่ในมณฑล การจะให้ได้รับการคุ้มครอง นักเรียนต่างชาติต้องทำเรื่องสมัครที่สำนักงานการศึกษานานาชาติ พร้อมด้วยหนังสือเดินทางและวีซ่านักเรียนที่ยังไม่หมดอายุ นักเรียนต้องสมัครทันทีที่เดินทางมาถึงเขตการศึกษาของเรา และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรอแล้ว สำนักประกันสุขภาพของมณฑลบริติช โคลัมเบีย จะส่งบัตรประกันสุขภาพมาให้นักเรียน ทันทีที่นักเรียนได้รับหมายเลขประกันสุขภาพ นักเรียนจะได้รับการคุ้มครองเฉกเช่นพลเมืองของมณฑลบริติช โคลัมเบีย โดยทั่วไป บัตรประกันสุขภาพแต่ละใบจะมีวันหมดอายุ การต่ออายุบัตร นักเรียนจะต้องแสดงสำเนาการต่ออายุวีซ่านักเรียน ทั้งหมดนี้จะต้องทำทุก ๆ ปีตราบที่นักเรียนต่างชาติยังคงอาศัยอยู่ในมณฑลบริติช โคลัมเบีย

 

ในช่วงสามเดือนที่รอเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองจาก

โปรด คลิก ที่ นี่ เพื่อ ดู ราย ละเอียด