ขั้นตอนการรับเข้าศึกษา > การพักแบบโฮมสเตย์

การพักแบบโฮมสเตย์

การให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ในเขตการศึกษาโคควิทแลมนั้นเป็นมากกว่าที่พักอาศัยและอาหาร แต่ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนรวมในทุกกิจกรรมของชีวิตครอบครัว เราเชื่อว่านักเรียนของเราจะมีความรู้สึกว่าพวกเขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมของ “บ้านของเขาเองในต่างแดน” การพักแบบโฮมสเตย์นักเรียนจะได้รับที่พักและอาหาร นักเรียนจะมีห้องนอนแยกเป็นสัดส่วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว (หมายเหตุ: นักเรียนชั้นประถมศึกษาต้องอาศัยอยู่กับบิดามารดาในกรณีที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระยะยาว)

 

มีครอบครัวจำนวนมากในพื้นที่ของเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของมณฑลบริทิช โคลัมเบีย ที่กำลังรอต้อนรับท่านเข้าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพวกเขาในระหว่างที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน ประจำเขต 43 ซึ่งการจัดหาที่พักนั้นท่านอาจจะเลือกได้จากตัวแทนการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์แห่งใดแห่งหนึ่งในหลา ยๆ แห่ง โดยที่พักแบบโฮมสเตย์จะรวมถึงห้องพักและอาหาร และท่านอาจจะขอรับบริการการไปรับ-ไปส่งที่โรงเรียนได้ด้วย