หลักสูตรต่างๆ > ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

โรงเรียนประจำเขตโคควิทแลมเปิดสอนหลักสูตรเต็มเวลาสำหรับนักเรียนนานาชาติ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษาเริ่มจากเดือนกันยายนและดำเนินไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน นักเรียนนานาชาติยังมีทางเลือกที่จะเริ่มเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ด้วย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของเรารวมภาคการศึกษาสองภาคซึ่งเรียนภาคละ 5 เดือนคือ ต้นเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนมกราคม และต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ค่าเล่าเรียนสำหรับหนึ่งปีการศึกษาคือ $13 ,000 เหรียญ บวกกับค่าประกันสุขภาพซึ่งเป็นระเบียบบังคับอีกปีละ 900 เหรียญ

หลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของเราเปิดรับนักเรียนนานาชาติตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงเกรด 8 โดยเริ่มเรียนจากต้นเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน และอีกเช่นกันที่นักเรียนนานาชาติมีทางเลือกที่จะเริ่มเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้ และนักเรียนในชั้นอนุบาลจะเรียนเพียงครึ่งวันเท่านั้น ค่าเล่าเรียนสำหรับหนึ่งปีการศึกษาคือ $13 ,000 เหรียญ บวกกับค่าประกันสุขภาพซึ่งเป็นระเบียบบังคับอีกปีละ 900 เหรียญ ส่วนค่าเล่าเรียนสำหรับชั้นอนุบาลปีละ 6,000 เหรียญ บวกกับค่าประกันสุขภาพซึ่งเป็นระเบียบบังคับอีกปีละ 900 เหรียญ