เกี่ยวกับเรา > เจ้าหน้าที่ของเรา

เจ้าหน้าที่ของเรา


Patricia Gartland

อาจารย์ใหญ่ประจำเขต ส่วนการศึกษานานาชาติ

K-12 and Post-Secondary
pgartland@sd43.bc.ca Patricia Gartland

ด้วยประสบการณ์กว่ายี่สิบห้าปีในด้านการสอนภาษาและการบริหารจัดการในระบบ K-12 พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างๆ ทำให้แพทรีเซียเชื่อมั่นอย่างจริงจังว่า หลักสูตรการศึกษานานาชาติของโคควิทแลมเป็นระบบการศึกษาที่มีความเคลื่อนไหวและเป็นสากลมา กที่สุดสำหรับนักเรียนนานาชาติ และที่โรงเรียนประจำเขตโคควิทแลมนี้ เป้าหมายหลักของนักเรียนทั้งหมดของเราที่มาศึกษาในต่างแดนก็คือ การได้รับประสบการณ์ทางวิชาการและความก้าวหน้าส่วนตัวในระดับสูงสุด ขณะที่จะได้เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมตามแบบชายฝั่งตะวันตกของแคนาดา และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 หลักสูตรนานาชาติของโคควิทแลมได้ทำให้ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจ และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จและการเติบโต แพทรีเซียยังคงมุ่งเน้นที่การขยายและการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งทำให้หลักสูตรของเราเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนตลอดช่วง 6 ปีที่ผ่านมา .

Robert Lajoie
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
rlajoie@sd43.bc.ca

Robert Lajoie

บ็อบ ลาจอย เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาและการฝึกอบรม มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษามานานกว่า  20 ปี บ็อบเติบโตขึ้นในพื้นที่เขตการศึกษาโคควิทแลม จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเซ็นเท็นเนียล และไปศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่บีซีไอที และมหาวิทยาลัยไซม่อน เฟร์เซอร์  หน้าที่การงานของเขามักจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษานานาชาติ เช่น การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์และการบริการทางการศึกษาและเขายังได้ทำงานกับสถาบันการศึกษาของรัฐในมณฑลบริติช โคลัมเบียอีกหลายแห่ง เช่น วิทยาลัยชุมชนแวนคูเวอร์ กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันโอเพ่น เลิร์นนิ่ง บ็อบเคยอาศัยและทำงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่ายี่สิบประเทศ และเขายังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับคุณภาพการศึกษาเพื่อชุมชนสากล คุณภาพการศึกษาตามที่กำหนดโดย SD#43 และวิทยาลัยนานาชาติแคนาดา

Geoffrey Johnston
ผู้ประสานงานโครงการ
gjohnston@sd43.bc.ca Geoffrey Johnston

 

เจฟฟี่ จอห์นสตันร่วมงานกับเขตการศึกษาโคควิทแลมมาเป็นเวลาแปดปี เจฟฟี่เคยเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนประถมศึกษามอนต์โกเมอรี่ และโรงเรียนมัธยมศึกษาเซ็นเท็นเนียล เขาได้รับปริญญาโทด้านหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยฟีนิกซ์ และปริญญาตรีทางด้านการศึกษา และปริญญาตรีทางด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย และมหาวิทยาลัยไซม่อน เฟรเซอร์ ตามลำดับ เจฟฟี่เคยทำงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกให้คำปรึกษา เคยเป็นผู้ประสานงานฝ่ายประสบการณ์การทำงานและฝ่ายติดต่อประสานงานของแผนกการศึกษานานาชาติที่โรงเรียนมัธยมศึกษาพอร์ต มูดดี้ นอกจากนั้น เขายังมีประสบการณ์ทางด้านการสอนวิชาธุรกิจ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในฐานะผู้ประสานงานโครงการ เจฟฟี่เต็มใจอย่างยิ่งในการช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ทุกท่าน

Jean Wong
ผู้ประสานงานโครงการ
jwong@sd43.bc.ca Jean Wong

 

จีน หว่อง มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับเขตการศึกษาโคควิทแลมมามากกว่ายี่สิบปี จีนเคยทำหน้าที่เป็นผู้สอนและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เนื่องจากจีนมีความเข้าใจอย่างดีในด้านความหลากหลายของวัฒนธรรม ความต้องการ และสิ่งที่ท้าทายสำหรับนักเรียนต่างชาติ จีนจึงได้เริ่มต้นคิดค้นและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) และหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาด๊อกเตอร์ชาร์ล เบสท์ นอกจากนั้น จีนยังช่วยเขียนหลักสูตร ESL Board Authority Authorized ให้กับเขตการศึกษาโคควิทแลม ในสามวิชาได้แก่ ESL Skills 10, ESL Skills 11 และESL Canadian Bridge 11 จีนดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ภาคฤดูร้อนให้กับหลักสูตรการศึกษานานาชาติภาคฤดูร้อนของโคควิทแลมมาเป็นเวลาหลายปี จีนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านผู้นำทางการศึกษา และได้รับประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพทางด้านการบริหารโรงเรียนและการเป็นผู้นำจากมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย (University of Victoria) ในฐานะผู้ประสานงานโครงการของหลักสูตรการศึกษานานาชาติของโคควิทแลม จีนมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการให้สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ทุกท่าน

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน: