Baidu 51com Friendster
Yahoo 360 Facebook FlickrNaver

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เขตการศึกษาโคควิทแลม - การศึกษานานาชาติ

เรากำลังเปิดรับลงทะเบียนสำหรับปีการศึกษา 2015-2016!

หลักสูตรการศึกษานานาชาติของเขตการศึกษาโคควิทแลมได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกประเทศแคนาดาได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนในเขตของเรา ซึ่งนักเรียนจะสามารถเรียนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและหลักสูตรวิชาชีพไปพร้อมกัน นักเรียนจากทั่วโลกจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่ายิ่งจากการศึกษาในต่างประเทศ ไม่เพียงจากการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของพวกเขา แต่ยังจากการสร้างมิตรภาพที่เหนียวแน่นยาวนานตลอดชีวิตกับเพื่อนจากนานาประเทศ และจากการซึมซับวัฒนธรรมของชาวแคนาดา ทั้งหมดเกิดขึ้นที่มณฑลบริติช โคลัมเบีย.

 

หลักสูตรการศึกษานานาชาติของโคควิทแลมส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างนักเรียนชาวแคนาดาและนักเรียนต่างชาติรวมทั้งบรรดาผู้ปกครองของพวกเขา โดยผ่านทางการแบ่งปันประสบการณ์และภูมิหลัง นอกจากนี้เรายังมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดการเรียนรู้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขยายความเข้าใจในระดับสากล

หมายเหตุ: หากเนื้อหาจะแตกต่างจากฉบับภาษาอังกฤษโปรดปฏิบัติตามเนื้อหาภาษาอังกฤษ